Hypotheekrente: vast of variabel?

rente verwachting Een vaste of variabele hypotheekrente? Het is een vraag die dagelijkse wordt voorgelegd bij financieel adviseurs. Toch zijn er weinig adviseurs die de vraag ook onderbouwd kunnen beantwoorden. In Nederland kennen we een grote variŽteit aan rentevaste perioden. Van variabele rente op euribor basis tot een dertig jaar vaste rente.
Voor iedere hypotheekklant kan een passende rente worden gekozen. Van deze door banken, verzekeraars en in mindere mate pensioen en bouwfondsen geboden keuzes, kan in de praktijk een groot aantal worden geschrapt. De reden is dat in verreweg de meeste situaties een tien of anders vijf jaar vaste rente gekozen wordt. Naar onze mening wordt de keuze dikwijls niet goed onderbouwd en is vaak sprake van een typisch Nederlandse consensusoplossing.
De rente voor dertig jaar vastzetten is het toppunt van zekerheid, maar wordt door klant en adviseur als duur ervaren. Een variabele rente is daarentegen goedkoop maar wordt weer gezien als te risicovol.

De renteverwachting voor de rest van het jaar

rente Wat is de renteverwachting voor de rest van het jaar? Dat is wat veel huizenbezitters en potentiele huizenkopers natuurlijk graag zouden willen weten.

Welnu, wij zijn uiteraard niet helderziend maar het is in de meeste prognose's duidelijk dat na de recessie de rente weer redelijk zal gaan stijgen en ook de huizenprijzen weer sneller zullen stijgen. Wacht dus niet te lang met het afsluiten van een hypotheek want dit moment is er echt perfect voor.

Stop met hypotheekrente-aftrek

hypotheekDe hypotheekrente-aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren.

Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat. De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.

Volgens het CPB is het beter om 'dergelijke regelingen af te bouwen', omdat de overheid zich beter kan richten op het steunen van lage inkomens.
Enquete Hypotheekrente

Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.