Bij een grote schenking is de begunstigde vaak een toekomstige erfgenaam.

Schenking
begunstigdeAls u een klein geschenk aan iemand geeft of van iemand ontvangt, is daarover geen schenkingsrecht verschuldigd. Het kan daarom verstandig zijn om ook de Belastingdienst of een notaris te raadplegen. Dit onderdeel is zowel bedoeld voor schenkers als voor de ontvangers van een schenking. Het geschonkene wordt, afhankelijk van de context, vaak cadeau genoemd. Schenkingen aan Simavi zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. In dit onderdeel vindt u praktische informatie over schenken. Zo'n schenking vormt dan een alternatief voor overerving, waarbij de nalatenschap vermindert.

Bij een grote schenking is de begunstigde vaak een toekomstige erfgenaam. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Singer Laren voldoet in dat geval de notariŽle kosten.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.