Soms zal de rechter trachten partijen alsnog tot overeenstemming te brengen.

Een Advocaat
overeenstemmingUitoefenen van de praktijk van een of meer advocaten. Vanaf 1 januari 2007 krijgen werkgever en werknemers meer ruimte om samen het eigen arbo-beleid in te vullen. AdvocaatDirect 80cpm is de telefoondienst waar u, ondernemer of particulier, met al uw juridische vragen en probleemstellingen terecht kunt. De advocaten zijn gebonden aan het Protocol tot uitvoering en kwaliteitsbewaking van rechtshulp op afstand en richtlijnen van de VRN. Het uitoefenen van een rechtspraktijk door één of meer advocaten al dan niet in samenwerking met één of meer beoefenaren van andere vrije beroepen. Het bevorderen en doen uitoefenen van de advocatenpraktijk, het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere ondernemingen, alles in de meest ruimste zin. Het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk door een of meer advocaten.

Elke maandag behalve op feestdagen bestaat er de mogelijkheid om voor een spreekuur bij ons kantoor binnen te lopen, en wel van 16. Indien het betreffende kantoor u hiervoor toch kosten in rekening wil brengen, zal altijd eerst vooraf met u overleg worden gevoerd. Het uitoefenen of het doen uitvoeren van de rechtspraktijk met inachtneming van alle op het beroep van de advocaat toepasselijke regelgeving. De positie van de kinderen vraagt bijzondere aandacht. Het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk door een of meer advocaten, al dan niet in samenwerking met een of meer beoefenaren van andere vrije beroepen.

Soms zal de rechter trachten partijen alsnog tot overeenstemming te brengen. Onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd op de gebieden arbeidsrecht en ondernemingsrecht in ruime zin. Uitoefening van de praktijk van een of meerdere advocaten. Hoofdregel is dan ook dat het ouderlijk gezag na de echtscheiding gewoon doorloopt. Het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk door één of meer advocaten.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.