De renteverwachting voor de rest van het jaar

rentevorming
renteverwachting

Wat is de renteverwachting voor de rest van het jaar? Dat is wat veel huizenbezitters en potentiele huizenkopers natuurlijk graag zouden willen weten. Welnu, wij zijn uiteraard niet helderziend maar het is in de meeste prognose's duidelijk dat na de recessie de rente weer redelijk zal gaan stijgen en ook de huizenprijzen weer sneller zullen stijgen. Wacht dus niet te lang met het afsluiten van een hypotheek want dit moment is er echt perfect voor.

Veel lager zal de rente niet worden en de huizenprijzen gaan waarschijnlijk ook binnenkort weer sterker stijgen. Daarom kiezen veel mensen ervoor juist nu hun hypotheek over te laten sluiten of een nieuwe hypotheek af te laten sluiten.

Verwachtingen voor de korte rente:

Ondanks dat de afgelopen weken de overtuiging is gegroeid dat de Amerikaanse centrale bank de komende maand haar tarieven weer zal verhogen, blijft het beeld voor de Europese centrale bank onveranderd: voorlopig geen rentewijziging. In Europa is nog geen vergelijkbaar herstel zichtbaar, zoals zich dat momenteel in de VS voltrekt. Daardoor is er absoluut geen inflatoire druk en daarbij liggen de ECB-tarieven op een iets hoger niveau dan in de VS, zodat de noodzaak tot verhogen voorlopig afwezig is.

Verwachtingen voor de lange rente:

Na wederom goede economische cijfers uit de VS en uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank dat zij gegeven het waargenomen herstel de tijd rijp acht voor geleidelijke tariefsverhogingen in de nabije toekomst, zijn de lange rentetarieven in anticipatie hierop gestegen. We voorzien dan ook dat hypotheektarieven voor lange rentevaste looptijden als reactie hierop de komende weken zullen worden verhoogd.

Vervolgens zal nieuw positief economisch nieuws nodig zijn voor een verdergaande rentestijging. Aangezien de aandelenmarkten momenteel slecht presteren, mede vanwege het idee dat de (verwachte) rentestijging het economische herstel in de kiem smoort, is het allerminst zeker dat de stijgende tendens in de rente doorzet. Een pas op de plaats lijkt zeer waarschijnlijk.


Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.